Erkenning

Crebo Erkenning door het ministerie
In augustus 1997 is de Onderwijswet, de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) tot stand gekomen.
In verband hiermee is de MBO-3 Opleiding Schoonheidsspecialist aangepast aan de normen die beter aansluiten op de praktijk en bovendien vereist zijn volgens de Onderwijsinspectie.


Instituut Penso heeft diploma-erkenning en registratie in het Centraal Register (Crebo).
Deze zijn verkregen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs(WEB).

Vanaf augustus 1997 leiden wij dan ook op voor de CREBO erkende deelkwalificaties Schoonheidsspecialist


ANBOS (Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging).
Instituut Penso is een Anbos-erkende school. De ANBOS is de brancheorganisatie op het gebied van de cosmetiek en richt zich tot het behartigen van belangen voor in Nederland gevestigde en gediplomeerde schoonheidsspecialisten.

Kijk op de link voor de scholen met een ANBOS-erkenning: Anbos.nl

CRKBO geregistreerd
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingscentra
controleert op de kwaliteit van het onderwijs, toelating vindt plaats d.m.v. toetsing.

Provoet

Branche organisatie voor gediplomeerde Pedicure en Medisch Pedicure

Documenten die u kunt Downloaden: Klachten - Verslag van Werkzaamheden - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
PDF – 148,3 KB 539 downloads
Klachtenprocedure
PDF – 123,7 KB 507 downloads
Verslag Van Werkzaamheden 2020 2021
PDF – 353,7 KB 427 downloads