Maak gebruik van het STAP-budget!

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 1000,00 euro. Het STAP-budget vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting en maakt scholing toegankelijker voor iedereen. STAP staat voor 'Stimulering Arbeidsmarkt Positie'.

Ontvang € 1000,00 subsidie

Vanaf 1 september 2022 is er weer STAP-budget. Kies nu alvast je opleiding! Het kabinet stelt elk jaar 218 miljoen euro beschikbaar, waarmee jaarlijks meer dan 200.000 mensen een bijdrage kunnen ontvangen voor het volgen van een opleiding. Het STAP-budget kan per persoon één keer per jaar worden aangevraagd. De opleidingen Schoonheidsspecialist en Pedicure komen in aanmerking voor het STAP-budget.

Blijf ontwikkelen

Door het volgen van een opleiding, vergroot jij jouw kennis en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. In deze snel veranderende arbeidsmarkt is het te allen tijde belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Het omscholen naar een andere baan of het leren van nieuwe vaardigheden wordt met het STAP-budget dus een stuk gemakkelijker. Je kunt hiermee elk jaar een nieuwe opleiding of cursus volgen.

Hoe werkt het STAP-budget?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan diverse criteria voldoen:

  • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • Je scholing start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen

Meld je op tijd aan

Het STAP-budget is beperkt. Dat wil zeggen, wanneer het op is dan is aanvragen niet meer mogelijk en moet je bij de volgende aanvraagtermijn opnieuw inschrijven. Schrijf je dus op tijd in voor de opleiding, zodat jij voor aanvang van het aanvraagtijdvak jouw STAP-aanmeldingsbewijs hebt. Dan kan je direct bij de start van de aanvraagperiode jouw subsidie aanvragen.

Hoe werkt het aanvragen?

Het STAP-budget wordt uitgevoerd door het UWV. Voor aanvang van elke aanvraagperiode kan jij je inschrijven voor jouw opleiding.. Nadat je bent ingeschreven ontvang je van ons het STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs heb je nodig om vervolgens het STAP-budget aan te vragen op: https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal.

Het is dus verstandig om jezelf in te schrijven vòòr de start van het STAP aanvraagtijdvak. Dan heb je op tijd het aanmeldingsbewijs in bezit en kan je bij de start van de aanvraagtermijn direct jouw subsidie aanvragen.

Log op het UWV portaal in met je DigiD en zoek de juiste gegevens op. Hierna kun je het aanmeldingsbewijs uploaden en jouw aanvraag bevestigen, UWV gaat de aanvraag controleren. Deze wordt binnen enkele dagen (eventueel) goedgekeurd. Bij goedkeuring worden wij en jij geïnformeerd. Het UWV keert het subsidiebedrag aan ons uit en wij factureren (eventueel) het restant van de opleiding aan jou bij de start van de opleiding.

Voortgangseis

Aan het STAP-budget hangt een studievoortgangseis. Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat je actief met de opleiding bezig bent. Je kunt dit aantonen met een diploma, certificaat of een bewijs dat je ten minste 80% aanwezig bent geweest. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent geweest, ben jij zelf verantwoordelijk* voor de kosten van de opleiding.

Wanneer voldoe je aan de voortgangseis van STAP?

  • Bij het behalen van een diploma of certificaat.
  • Of een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80%.

*In geval van bijzondere situaties, zoals het niet afmaken of niet kunnen starten van de opleiding door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, kan hierop een uitzonder worden gemaakt door het UWV.